Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

  • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, modifică data desfășurării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Secția Clinică ATI I

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Secția Clinică ATI II

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,  str.Andrenyi Karoly, nr. 2-4, după cum urmează, proba scrisă va avea loc în data de 01.08.2022 începând cu orele 10:00, proba practică va avea loc în perioada 03.08.2022 începând cu orele 10:00, iar interviul va avea loc în perioada 08.08.2022 începând cu orele 10:00 pentru posturile vacante pe perioadă nedeterminată.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Rezultate

Descarcă toate
pdf

26414_rezultat_final_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 156.65 KB
Accesări: 356
Data adăugării: 10.08.2022
pdf

26414_Rezultat_proba_interviu_fiziokinetoterapeut

Mărime: 140.30 KB
Accesări: 273
Data adăugării: 08.08.2022
pdf

26416_rezultat_proba_practică_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 139.58 KB
Accesări: 332
Data adăugării: 03.08.2022
pdf

26414_rezultate_contestație__fiziokinetoterapeuți

Mărime: 122.46 KB
Accesări: 295
Data adăugării: 02.08.2022
pdf

26414_Rezultat_proba_scrisa_fiziokinetoterapeut

Mărime: 318.42 KB
Accesări: 413
Data adăugării: 01.08.2022