Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad angajează, pe durată determinată de 1 (una) lună, cu posibilitatea de prelungire a termenului:

4 infirmieri debutanți la Secția Clinica ATI I

Cerințe și condiții de angajare:

  • diplomă de absolvire a școlii generale

Cei interesați vor depune, până la data de 15.09.2021, orele 15.00, la Biroul Resurse Umane, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte :

  • cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să opteze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare (anexele nr. 1, 2 și 5 la metodologie);
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (anexa nr. 3 la metodologie);
  • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  • declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (anexa nr. 4 la metodologie);
  • certificat de integritate comportamentală.

Selecția dosarelor va avea loc la data de 16.09.2021.

Rezultate

Descarcă toate
pdf

35728_rezultate stare dosare infirmiere debutante

Rezultat selecție dosare concurs infirmieri debutanți Secția Clinică ATI 1 (pe perioadă determinată)
Mărime: 1.78 MB
Accesări: 348
Data adăugării: 16.09.2021
pdf

35728_afisare interviu infirmieri debutanti sectia clinica ati i

Rezultat interviu concurs infirmieri debutanți Secția Clinică ATI 1 (pe perioadă determinată)
Mărime: 1.51 MB
Accesări: 334
Data adăugării: 17.09.2021