Având în vedere prevederile Ordinului MS nr. 1.168/2022 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, Spitalul  Clinic  Județean de Urgență Arad organizează examen pentru ocuparea pe durata nedeterminată a urmatoarelor posturi:

1 post cu normă întreagă de medic specialist boli infecțioase (S) la Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează :

–   proba scrisă, care va avea loc la sala de curs de la Sectia Clinica Pediatrie II  în data de 27.05.2022,  începând cu orele 10:00.

–   proba clinică/practică, care va avea loc la Sectia Clinica Boli Infectioase, în data de 30.05.2022,  începând cu orele 10:00.

     – 1 post cu normă întreagă de medic specialist pneumologie (S) la Compartimentul Recuperare Medicală Respiratorie,

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează :

–    proba scrisă, care va avea loc la sala de curs de la Sectia Clinica Pediatrie II, în data de 30.05.2022,  începând cu orele 10:00.

–  proba clinică/practică, care va avea loc la Compartimentul Recuperare Medicala Respiratorie în data de 31.05.2022,  începând cu orele 10:00.

Se pot prezenta la proba clinică/practică numai candidații declarați “admis” la proba scrisă.

 

Candidații vor depune cererea de inscriere la examen  la  Serviciul RUNOS – Biroul Resurse Umane aflat in locația din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2 – 4, telefon 0357/407200, interior 277,  până la data de 23.05.2022, orele 16:00.

      

Bibliografie

Rezultate