Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, angajează:

3 medici specialisti în specialitatea medicină internă în cadrul Liniei de garda în specialitatea medicină internă care deservește Secția Clinică Medicină Internă I;

2 medici specialisti în specialitatea gastroenterologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea medicină internă care deservește Secția Clinică Medicină Internă I;

2 medici specialisti în specialitatea cardiologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea cardiologie care deservește Secția Clinică Cardiologie;

4 medici specialiști în specialitatea obstetrică-ginecologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea obstetrică ginecologie care deservește Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie;

Cei interesați vor depune până la data de 08.03.2023 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diploma de licență, certificat de medic specialist, certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, polița de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;)
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad (dacă este cazul);
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar;
  • certificat de integritate comportamentală;
  • adeverință medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 08.03.2023 orele 15:00.

Interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 09.03.2023 începând cu orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 09.03.2023 orele 15:00.

Bibliografie

Rezultate

Descarcă toate
pdf

8494_rezultat_interviu_medic_linie_gardă_Cardiologie

Mărime: 120.52 KB
Accesări: 222
Data adăugării: 09.03.2023
pdf

8494_rezultat_interviu_medic_linie_gardă_Medicină_Internă

Mărime: 184.79 KB
Accesări: 187
Data adăugării: 09.03.2023
pdf

8494_rezultat_interviu_medic_linie_gardă_Obstetrică_Ginecologie

Mărime: 168.81 KB
Accesări: 143
Data adăugării: 09.03.2023
pdf

8494_stare_dosar__medic_linie_gardă_Cardiologie

Mărime: 124.13 KB
Accesări: 140
Data adăugării: 08.03.2023
pdf

8494_stare_dosar__medic_linie_gardă_Medicina_Internă

Mărime: 202.91 KB
Accesări: 160
Data adăugării: 08.03.2023
pdf

8494_stare_dosar__medic_linie_gardă_Obstetrică_Ginecologie

Mărime: 184.26 KB
Accesări: 144
Data adăugării: 08.03.2023