Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și cu

– prevederile Ordinului MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale ale personalului contractual din unitățile sanitare publice cu modificările și completările ulterioare,

organizează examen de promovare în funcțiile de:

 • 1 consilier juridic I (S) la Serviciul Juridic
 • 1 muncitor calificat I – electrician (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ -Întreținere Clădiri
 • 1 muncitor calificat I – instalator (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Echipa de Intervenții
 • 1 muncitor calificat I – fochist (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Centrala Termică
 • 2 asistenți medicali (PL) la Ambulatoriul Integrat pentru Adulți
 • 1 asistent medical (PL) la Secția Clinică Cardiologie – Compartiment Cardiologie Intervențională cu paturi
 • 1 asistent medical (PL) la Secția Clinică Pneumologie
 • 1 asistent medical (PL) la Compartimentul Endoscopie Digestivă
 • 1 asistent medical (PL) la Secția Clinică Gastroenterologie
 • 1 asistent medical (PL) la Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți
 • 1 registrator medical (M) la Compartiment îngrijiri Paliative Ghioroc
 • 1 registrator medical (M) la Secția Clinica Chirurgie Generala I
 • 1 registrator medical principal (M) la Secția Clinică Psihiatrie
 • 1 registrator medical principal (M) la Secția Clinică Medicină Internă I – Compartiment Endocrinologie

Examenul de promovare pentru funcțiile de consilier juridic, de asistenți medicali, registratori medicali și registratori medicali principali va avea loc în data de 20.12.2021, orele 10:00, la Sala de curs din cadrul UPU-SMURD Arad.
Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei și a tematicii anexate.

Examenul de promovare pentru funcțiile de muncitori calificați va avea loc în data de 20.12.2021, orele 10:00, la Sediul SCJU Arad.
Examenul de promovare va consta într-o proba practica, pe baza bibliografiei și a tematicii anexate.

Rezultatele examenului de promovare se vor afișa în data de 21.12.2021, orele 10:00.

Termenul de contestație : 21.12.2021, orele 15:00.

Tematică și Bibliografie

Descarcă toate
pdf

47585_bibliografie_asistenti_medicali

Mărime: 297.44 KB
Accesări: 254
Data adăugării: 03.12.2021
pdf

47585_bibliografie_consilier_juridic_i

Mărime: 240.46 KB
Accesări: 222
Data adăugării: 03.12.2021
pdf

47585_bibliografie_muncitor_calificat_i

Mărime: 416.63 KB
Accesări: 213
Data adăugării: 03.12.2021
pdf

47585_bibliografie_registratori

Mărime: 256.11 KB
Accesări: 218
Data adăugării: 03.12.2021

Rezultate

Descarcă toate
pdf

47585_rezultat_examen_promovare_asistenti_medicali

Mărime: 129.84 KB
Accesări: 256
Data adăugării: 21.12.2021
pdf

47585_rezultat_examen_promovare_consilier_juridic_i

Mărime: 97.13 KB
Accesări: 216
Data adăugării: 21.12.2021
pdf

47585_rezultat_examen_promovare_muncitor_calificat_i

Mărime: 110.08 KB
Accesări: 199
Data adăugării: 21.12.2021
pdf

47585_rezultat_examen_promovare_registratori

Mărime: 118.49 KB
Accesări: 212
Data adăugării: 21.12.2021