Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

 In conformitate cu prevederile :

– HG nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinului MS  nr. 1.470 / 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează examene de promovare în grad profesional după cum urmează:

Examen de promovare în grad profesional de consilier juridic IA (S) pentru următoarele funcții :

  • 1 consilier juridic I  (S) la Serviciul juridic

Examen de promovare în grad profesional de registrator medical / statistician medical principal (M) pentru următoarele funcții:

  • 1 registrator medical  (M) la Sectia Clinică Cardiologie – Compartimentul USTACC
  • 1 registrator medical  (M) la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală –  Compartimentul Primire Pacienti
  • 1  statistician medical  (M) la Compartimentul Registratori  Medicali

Examen de promovare în grad profesional de autopsier principal (M) pentru următoarele funcții :

  • 1 autopsier  (M) la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

Examenul de promovare va avea loc in data de 29.06.2023, la sala de curs din cadrul UPU – SMURD  și va consta în susținerea unei probe scrise.

Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data susținerii acestuia.

Contestațiile față de rezultatele  examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Rezultatele finale se comunică în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

23477_Bibliografie_autopsier_debutant

Mărime: 164.40 KB
Accesări: 145
Data adăugării: 26.06.2023
pdf

23477_Bibliografie_registratori medicali

Mărime: 175.42 KB
Accesări: 167
Data adăugării: 19.06.2023
pdf

23477_Bibliografie_consilier_juridic_IA

Mărime: 185.29 KB
Accesări: 147
Data adăugării: 19.06.2023

Rezultate

Descarcă toate
pdf

23477_Rezultat_promovare_registratori_medicali_principali

Mărime: 117.09 KB
Accesări: 159
Data adăugării: 29.06.2023
pdf

23477_Rezultat_promovare_consilier_ juridic_IA

Mărime: 90.48 KB
Accesări: 144
Data adăugării: 29.06.2023
pdf

23477_Rezultat_promovare_autopsier_principal

Mărime: 91.75 KB
Accesări: 142
Data adăugării: 29.06.2023