Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

având în vedere :

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordinului MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale ale personalului contractual din unitățile sanitare publice cu modificările și completările ulterioare;

organizează examen de promovare în funcțiile de:

1 consilier juridic I (S) la Serviciul Juridic
1 muncitor calificat I – lăcătuș (G) la Serviciul Tehnic – Administrativ – Echipa de Intervenții
1 asistent medical (PL) la Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice
1 asistent medical (PL) la UTS Sediul Central
1 asistent medical (PL) la Secția Clinică ATI I
1 asistent medical (PL) la Secția Clinică Psihiatrie
1 asistent medical (PL) la Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți

Examenul de promovare pentru funcțiile de consilier juridic I (S) la Serviciul Juridic, muncitor calificat I – lăcătuș (G) la Serviciul Tehnic – Administrativ – Echipa de Intervenții, va avea loc în data de 29.09.2021, orele 10:00, la Sediul SCJU Arad.
Examenul de promovare pentru funcțiile de asistent medical (PL) va avea loc în data de 29.09.2021, orele 10:00, la Sala de curs din cadrul Secției Clinice Pediatrie II.

Rezultatele examenului de promovare se vor afișa în data de 30.09.2021, orele 10:00.
Termenul de contestație : 01.10.2021, orele 12:00.
Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei și a tematicii anexate.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

36263_tematica si bibliografie promovare as medicali

Tematică și bibliografie promovare asistenți medicali generaliști - debutant
Mărime: 210.58 KB
Accesări: 306
Data adăugării: 15.09.2021
pdf

36263_bibliografie promovare muncitor calificat i lacatus

Tematică și bibliografie promovare muncitor calificat I - Lăcătuș
Mărime: 738.13 KB
Accesări: 301
Data adăugării: 15.09.2021
pdf

36263_bibliografie promovare consilier juridic i

Tematică și bibliografie promovare consilier juridic I din cadrul Serviciului Juridic
Mărime: 170.78 KB
Accesări: 291
Data adăugării: 15.09.2021

Rezultate