Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

In conformitate cu prevederile :

– HG nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinului MS  nr. 1.470 / 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui de debutant pentru urmatoarele funcții :

  • 1 asistent medical debutant (PL)  la Compartimentul ATI Pneumologie și Boli Infectioase Adulti,
  • 1 asistent medical debutant (PL)  la Sectia Clinica Ortopedie -Tarumatologie
  • 1 asistent medical debutant (PL)  la Ambulatorul Integrat – Cabinet Nefrologie
  • 1 asistent medical debutant (PL)  la Cabinet Oncologie Medicala
  • 2 asistenti medicali debutanti (PL)  la Compartimentul Radiologie din cadrul UPU – SMURD
  • 2 asistenti medicali debutanti (PL)  la UPU – SMURD
  • 1 asistent medical debutant (PL)  la Dispensarul TBC
  • 1 tehnician debutant (S) la Laboratorul Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala – Compartiment RMN
  • 3 registrator medical debutant (M) la Compartimentul Registratori Medicali

Examenul de promovare va avea loc in data de 28.06.2023, la sala de curs din cadrul UPU – SMURD  și va consta in susținerea unui interviu, care are la baza evaluarea raportului salariatului debutant .

Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.

Rezultatele examenului  de promovare se comunica în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, in termen de 2 zile lucratoare  de la data sustinerii acestuia

Contestațiile față de rezultatele  examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicarii rezultatelor.

Rezultatele finale se comunica în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

23476_Bibliografie_registratori_medicali

Mărime: 175.42 KB
Accesări: 132
Data adăugării: 26.06.2023
pdf

23476_Bibliografie_asistenți_radiologie

Mărime: 347.94 KB
Accesări: 81
Data adăugării: 26.06.2023
pdf

23476_Bibliografie_asistenși_medicali

Mărime: 283.85 KB
Accesări: 137
Data adăugării: 26.06.2023

Rezultate

Descarcă toate

Alte documente

Descarcă toate

23476 - Alte documente

pdf

23476_Anunț_privind_data_și_ora_desfășurării_examenului_de_promovare

Mărime: 87.13 KB
Accesări: 111
Data adăugării: 26.06.2023