Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

In conformitate cu prevederile :

– HG nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinului MS  nr. 1.470 / 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare,

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui de debutant pentru urmatoarele funcții :

  • 1 autopsier debutant (M) la Serviciul Clinic de Anatomie Patologica,
  • 3 registrator medical debutant (M) la Compartimentul Registratori Medicali

Examenul de promovare va avea loc în data de 28.12.2023, orele incepand cu orele 10,00 la sala de curs din cadrul UPU – SMURD  și va consta in susținerea unui interviu, care are la baza evaluarea raportului salariatului debutant .

Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.

Rezultatele examenului  de promovare se comunica în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, in termen de 2 zile lucratoare  de la data sustinerii acestuia

Contestațiile față de rezultatele  examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicarii rezultatelor.

Rezultatele finale se comunica în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

46978_Bibliografie_registratori_medicali

Mărime: 297.19 KB
Accesări: 65
Data adăugării: 12.12.2023
pdf

46978_Bibliografie_autopsier

Mărime: 166.74 KB
Accesări: 64
Data adăugării: 12.12.2023

Rezultate

Descarcă toate
pdf

46978_rezultat_registrator_debutant

Mărime: 103.00 KB
Accesări: 60
Data adăugării: 28.12.2023
pdf

46978_rezultat_autopsier_debutant

Mărime: 93.29 KB
Accesări: 44
Data adăugării: 28.12.2023