Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

încheie pe perioada determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu:

1 medic specialist în specialitatea oftalmologie, în cadrul compartimentului clinic Oftalmologie  – cu normă întreagă ;

1 medic specialist în specialitatea medicină internă, în cadrul secției clinice Medicină Internă II  – cu 1/2 normă.

Cei interesați vor depune până la data de 18.07.2022 orele 12:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

 • a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;
 • b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist, copie, ce va fi certificată conform cu orginalul;
 • c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original și copie, ce va fi certificată conform cu orginalul;
 • d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul;
 • e) certificat de integritate comportamentală în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • f) cazierul judiciar, în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;
 • h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul;
 • i) dovada că este persoană juridică – certificatul de înregistrare de la administrația fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comerțului;
 • j) polița de asigurare de răspundere civilă corespunzătoare postului pentru care își depune dosarul;
 • k) copie adeverință privind codul de parafă;

Caietul de sarcini privind achiziția de prestări servicii medicale poate fi obținut de la serviciul juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 19.07.2022  pe site-ul unității.

În cazul în care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 20.07.2022 orele 12:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 21.07.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Descarcă toate
pdf

25617_stare_dosar_Oftalmologie

Mărime: 41.60 KB
Accesări: 328
Data adăugării: 19.07.2022
pdf

25617_stare_dosar_Medicină_Internă

Mărime: 42.03 KB
Accesări: 332
Data adăugării: 19.07.2022