Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

încheie pe perioada determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu:

– 2 asistenti medicali generalisti -minim 6 luni vechime, cu studii superioare sau postliceale, în cadrul  sectiei clinice cardiologie- compartiment USTACC

– 5 asistenti medicali generalisti , cu studii superioare sau postliceale, în cadrul  sectiei clinice psihiatrie

– 1 asistent medicali generalist , cu studii superioare sau postliceale, în cadrul  sectiei clinice neurologie

– 1 asistent medicali generalist , cu studii superioare sau postliceale, în cadrul  sectiei clinice hematologie

– 2 asistenti medicali balneofizioterapie sau asistenti medicali balneofizioterapie si masaj, cu studii postliceale, în cadrul  Laboratorului Recuperare, Medicina  fizica  si Balneologie

Cei interesați vor depune până la data 3.10.2022 orele 12:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b)copie ce va fi certificată conform cu orginalul  , dupa documentele care atesta nivelul studiilor superioare sau postliceale ( diploma)

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în copie, ce va fi certificată conform cu orginalul;

d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de libera practică sau adeverinta eliberata de OAMGMAMR, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul;

e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul;

i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului in copie conform cu originalul;

j) copie polita de asigurare de raspundere civila corespunzătoare postului pentru care îsi depune dosarul;

Caietul de sarcini privind achizitia de prestari servicii medicale poate fi obtinut de la serviciul juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 4.10.2022 pana la  ora 15 pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 5.10.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 5.10.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Descarcă toate
pdf

36168_rezultat_interviu_prestări_servicii_medicale

Mărime: 41.39 KB
Accesări: 1288
Data adăugării: 06.10.2022
pdf

36168_rezultat_selecție_dosar_prestări_servicii_medicale

Mărime: 96.08 KB
Accesări: 1265
Data adăugării: 04.10.2022