Îmbunătățirea accesului populației din județul Arad la servicii medicale de urgență

Informare proiect

În data de 03.12.2018 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul format din Ministerul Sănătății/Unitatea de implementare și coordonare programe (lider), Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (membru 1), UAT Orașul Ineu (membru 2), pentru proiectul:

„Îmbunătățirea accesului populației din județul Arad la servicii medicale de urgență” – cod SMIS 125384, finanțat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.2 B „Unități de primire urgențe”.

Obiectivul general al proiectului este:

  • Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile  medicale de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea infrastructurii unităților de primire urgențe și a compartimentelor de primire urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU);
  2. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Printre rezultatele proiectului se numără:

  1. Un număr crescut de Unități / Compartimente de Primire Urgență cu echipamente medicale de specialitate noi;
  2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgență, în cadrul Regiunii.

Valoarea totală a proiectului: 5.957.809,95 lei, din care: contribuția UE (70%): 4.170.466,98 lei, contribuție națională (28%): 1.668.186,70 lei.
Durata proiectului conform contractului de finanțare: 61 luni, respectiv între 01.08.2014 și 31.08.2019

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Regio-Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro/ http://www.inforegio.ro/en/ și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/

Documente

Sari la conținut