Regulamentul privind desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de asistenți medicali, infirmieri și brancardieri a fost modificat! Printre noutăți se regăsesc: susținerea a patru probe obligatorii: selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică respectiv interviul, desfășurarea probelor practice în spații special amenajate pentru testare, înregistrarea audio-video a probelor practice!

„În urma consultărilor cu directorul de îngrijiri, în a cărui subordine se regăsesc asistenții medicali, infirmierii și brancardierii  am decis să aducem unele modificări regulamentului de concurs pentru ocuparea acestor categorii de posturi. Ne-am dorit aceste modificări tocmai pentru a lărgi aria criteriilor de selecție. Probele practice devin obligatorii pentru toate cele trei categorii de personal și vor fi susținute într-o încăpere special amenajată, dotată cu aparatură audio-video.

Pe parcursul probelor practice, candidații pentru posturile de asistenți medicali vor arăta comisiei cum se efectuează procedurile specifice fișei postului, precum: administrarea medicamentelor, sondaje, puncții, recoltare probe biologice, comunicarea asistent medical-pacient-aparținător…

Candidații pentru posturile de infirmieri vor trebui să își demonstreze abilitățile referitoare la: comunicarea cu pacientul, schimbarea lenjeriei de pat/corp a pacientului, alimentarea pacientului, schimbarea poziției pacientului, curățenia și dezinfecția suprafețelor…

Candidații pentru posturile de brancardieri vor fi testați cu privire la: curățarea și dezinfecția mijloacelor de transport al pacienților, comunicarea cu pacienții/aparținătorii, schimbarea poziției pacienților, transferul pacientului de pe pat pe targă respectiv cărucior precum și mânuirea acestuia în timpul transportului…

Înregistrarea acestor probe practice o considerăm oportună pentru creșterea gradului de transparență în organizarea și desfășurarea acestor concursuri”,

– a explicat ec. Florina Ionescu, manager SCJU Arad.