19 13 LOTURI Fisa de date pentru toate loturile semnat