21103_rezultat_probă_practică_registratori_Oftalmologie