22743_rezultat_probă_practică_asistent_medical_principal_Obstetrică_Ginecologie