22743_rezultat_probă_scrisă_asistent_medical_debutant_Dispensarul_TBC