22743_rezultat_probă_scrisă_asistent_medical_principal_Obstetrică_Ginecologie