27 9 LOTURI Proces verbal de evaluare 2 pt toate loturile semnat