32 13 LOTURI Solicitare clarificare STELMAR nu raspunde lot 1,2 semnat